De Vreekolk

J.F. Oltmansstraat 17, 7221 NB Steenderen | Toon op kaart

De Vreekolk ligt ten noorden van de J.F.Oltmanstraat, net buiten de bebouwde kom.

Oude rivierloop van de IJssel weer zichtbaar

Ooit liep de IJssel door het landschap bij Steenderen. Een door weer en wind beschadigde populierenbeplanting heeft plaatsgemaakt voor bloemrijke graslanden die de oude rivierloop markeren. Ook is de met brandnetels begroeide strooisellaag van de bodem verwijderd. Boomstobben weggehaald. De natuur maakt nu een begin met een nieuwe begroeiing.

Bloemrijke graslanden

In het natuurgebied zie je weer zompige graslanden vol wilde planten, in het voorjaar goud gekleurd door gele dotterbloemen. Deze zompige graslanden worden in Nederland steeds zeldzamer. Er is daarom gebruik gemaakt van de kansen die natuurgebied Vreekolk hiervoor biedt. Net als rivierduinen, doorbraakkolken, ruigtes en ooibossen horen bloemrijke graslanden bij het typische Nederlandse rivierenlandschap. Deze grote diversiteit maakt dat honderden plantensoorten, zeldzame insecten, bijzondere (broed)vogels en zoogdieren hier weer leven. Het grasland vormt weer een geheel met soortgelijke natuurterreinen aan weerszijden van het gebied.

Wandelen en Fietsen

Het is nog niet mogelijk om door het gebied te wandelen of te fietsen. Het gebied is nog te kwetsbaar. Maar ook vanaf de Oltmanstraat ziet de oplettende kijker mooie plekjes.