Privacyverklaring

Privacyverklaring

Tot Slot! in Bronckhorst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemene persoonsgegevens die wij verwerken

Tot Slot! in Bronckhorst verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres 
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Afhandeling betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Tot Slot! in Bronckhorst analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Tot Slot! in Bronckhorst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn
 • De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tot Slot! in Bronckhorst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tot Slot! in Bronckhorst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tot Slot! in Bronckhorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Tot Slot! in Bronckhorst jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tot Slot! in Bronckhorst maakt gebruik van cookies (Functioneel, Analytisch, Marketing). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak.

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. De analytische cookies worden uitsluitend geplaatst voor eigen gebruik van Tot Slot! in Bronckhorst en nooit met derden gedeeld. Marketing cookies worden geplaatst voor marketing-doeleinden, zoals Remarketing. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage en afschrift
Je hebt het recht op inzage van de op jouw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heb je recht hiervan een afschrift te ontvangen. Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij Tot Slot! in Bronckhorst worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. Je dient je vooraf te legitimeren. Indien gegevens van derden zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie en verwijdering
Je hebt het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van jouw gegevens. Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening word je schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is, word je uitgenodigd voor een gesprek.

Een verzoek tot correctie of wijziging wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • Indien je de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd.

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Tot Slot! in Bronckhorst en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde instantie, te sturen.

Daarnaast heb je recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@totslotinbronckhorst.nl.

Klacht

Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kun je je tot ons wenden. Tot Slot! in Bronckhorst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tot Slot! in Bronckhorst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@totslotinbronckhorst.nl.

Wijzigen van deze privacy verklaring

Tot Slot! in Bronckhorst kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bewerken. Je kunt zien wanneer voor het laatst is bijgewerkt aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht van de datum waarop zij zijn geplaatst. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op [maart 2023].